SEÇMELİ YABANCI DİLLER HAKKINDA

Seçmeli Yabancı Dil Dersleri tüm Bilkent Üniversitesi öğrencilerine açık olup haftada 4 saat ve 3 kredilik derslerdir. Temel, orta ve ileri düzey olmak üzere açılmaktadır.

Temel düzey 3 dönemi kapsamakta ve bu düzeyde, öğretilen dilin temel dil yapıları, temel düzeyde sözel ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yine 4 dönemi kapsayan orta düzeyde, temel düzeyde öğretilen dilin geliştirilmesi, sistematize edilmesi, sözcük bilgisi ve daha karmaşık dil yapılarının kazandırılması ve duyduğunu, okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü ifade becerilerinin geliştirilerek, öğrencilerin her türlü durumda bu becerileri kullanabilmesi, tartışabilmesi, tez ve antitez oluşturabilmesi, fikirlerini gerekçelendirebilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Avrupa Konseyinin Ortak Dil Kriterleri (CEFR) esas alınmıştır.

İleri düzey kurlarda ise artık öğrenciye öğrendiği dili, kullanmada tam bir serbestlik ve rahatlık kazandırmak ve o dilde birçok alanda (ekonomi, politika, sosyal yasam güzel sanatlar vb.) kendisini ifade etmesini sağlayacak sözcük bilgisi ve yapıların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Seçmeli yabancı dil derslerinin en az kaç dönem alınmasının gerektiği, zorunlu olup olmadığı vs bilgileri fakülte, bölümlere göre farklılık göstermekte olup bu tür bilgiler ilgili bölümlerden öğrenilebilir.

Yüksek lisans öğrencileri için ise bölümlerden gelen talepler ve öğrenci sayıları doğrultusunda özel amaçlı yabancı dil dersleri açılmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri için açılan zorunlu seçmeli yabancı dil dersleri ise 1 yıl (2 sömestr) zorunlu ve önkoşulludur.