NOT SİSTEMİ
 
 

 

*    Herhangi bir nedenle final sınavına girmeyen öğrencilere verilen harf notu.

 

**  Dönem içi yapılan tüm sınav, ödev ve çalışmalardan en az 40 puan alamayan veya % 80 devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere verilen harf notu.